Fem förslag för utveckling och förnyelse av en skola med grunden i demokrati och i ett land där det fria ordet är betydelsefullt…

1. Ekonomi – in på schemat!

2. Lär känna dig själv – in på schemat!

3. Kvalitetsarbete, personlig utveckling, fysisk träning – inom arbetstidsavtalet!

4. Godkänt – är skolans plikt!

5. Hög lärarlön är god ekonomi!