Skolverket har i nuläget en betydande roll men kan i än högre grad stödja svensk skola. De bör ges ännu större utrymme att samordna sina resurser och tydligt ange riktning till en likvärdig skola med hög kvalitet och hög måluppfyllelse, vilket inkluderar en hög lön till duktiga lärare!

Hur länge ska svenska skolans resurser mata aktieägare eller vara födkrok för övriga kommunala verksamheter? Sluta nu! Här finns resurserna till högre löner. Avsatta och tilldelade resurser behövs inom skolan och för vår framtid. Att så sker bör tydligt ingå i Skolverkets arbetsuppgifter att agera och motverka snedfördelning och säkerställa skolans resurser.

Vi vet att det saknas manliga lärare och förebilder inom skolans värld. Även av den anledningen spelar lönen en avgörande roll. Hög lön kommer att göra skolan attraktiv och fler män kommer att träda in på arena!