Ekonomi och pengar är två av de starkaste drivkrafterna vi har i ett samhälle – vilket vår blivande framtid, d.v.s. eleverna, måste få gedigen utbildning och kunskap om. Ekonomi kan vid första tanken handla enbart om pengar, företagande eller samhällsbyggande men det handlar framförallt om värderingar, framtidstro, hög moral, tillit, ärlighet, kreativitet och om mängder av idéer och fackkunskaper.

Vad behöver vi människor för att kunna skapa oss ett samhälle som vilar på ekonomiska, goda ekologiska och filantropiska/sociala grunder? Vilka ekonomiska fallgropar kan vi människor göra på grund av okunskap och avsaknad av självinsikt? Vilka ekonomiska följder har lögner? Vilka konsekvenser har olika former av oegentligheter, t.ex. stölder, dels på det personliga planet, dels samhällsmässigt? Hur kan vi skapa oss en god privatekonomi och en god samhällsekonomi? Hur hänger dess giganter samman?

Pengar är neutrala men våra intentioner och val är starka maktfaktorer och påverkas av oss enskilda människor. Varje val vi gör har alltid en koppling till ekonomi i någon form och om detta måste utbildning ges. Det finns en högkvalitativ lärarkår inom skolan, nämligen: hem- och kunskapslärarna som, med iordningställande av kursplan kan axla detta ämne, i det närmaste, omgående.