Kvalitetsarbete är en självklarhet inom alla sektorer med utvecklingskrav och förnyelsebehov. Struktur och innehåll ska spegla verksamheten samt göras kontinuerligt med fokus på elevens lärande. Sker inte utveckling sker avveckling, med automatik därför måste en verksamhet med stor potential och utvecklingskrav använda sig av tid på ett medvetet och självreflekterande sätt där beslut syns och tydliggörs.

Lärare undervisar med hela sin personlighet. Att tid avsätts för personlig utveckling och reflektion är en förutsättning för personligt växande. Personlig utveckling ger utrymme att själv besvara olika frågor liknande: Vad kan jag lära mig om mig själv så att min lärargärning och mina beslut får högsta möjliga kvalitet? Finns det tillfällen som gör mig osäker där jag behöver medvetandegöras om bemötandets orsaker och lösningar?

Fysisk träning och god kondition har en avgörande betydelse för gott utfört arbete därför är det viktigt att ett mindre tidsutrymme avsätts till detta inom arbetstiden.

Vi behöver lärare som är och lever sitt budskap och är reella och goda förebilder för eleverna, vilket inbegriper så många aspekter av att vara människa som är möjliga!

En lärarkår som har ett avtal där hög kompetens och kvalitetsarbete kompletteras med personlig utveckling och fysisk träning gör yrket attraktivt.