Vi har skolplikt i Sverige men vilken är skolans plikt? Svaret är: Skolans plikt och ansvar är enormt stort! I skolan finns, tack vare skolplikten, individer med högst olika förutsättningar och bakgrund som MÅSTE mötas och tillåtas utvecklas på en hög nivå, både ur kunskaps och moraliskt perspektiv.

Svensk skola ger individuella betyg vilket betyder att individen måste få bra förutsättningar för en god skolgång inom skolans ramar.

I mötet mellan elever och lärare skapas upplevelser och dynamiska processer. Dessa kommer att ge resonanseffekter och kommer att påverka den riktning som eleven väljer att leva sitt liv som vuxen. Elevens framtida val kommer att påverkas positivt av god utbildning och hög lärarkompetens. Olikheter berikar och med rätt utnyttjande av ALLA SKOLANS RESURSER ges elever reella förutsättningar att nå goda kunskaper.

Att varje elevs prestationer ska vara godkända innan man tillåts ta sin examen är en självklarhet – vilket är skolans plikt!